Begrijpbaarheid

Voor buitenstaanders is het niet altijd duidelijk hoe het erin een club aan toegaat of wat er verwacht wordt. Clubs moeten er zich bewust worden van hun eigen vanzelfsprekendheden, ongeschreven verwachtingen en jargon. Zodat alle informatie rond het aanbod begrijpbaar wordt voor (toekomstige) leden en hun familie.


‌Wees duidelijk over verwachtingen

Wees duidelijk over verwachtingen ten aanzien van sporters/ouders. Verwacht je dat ouders de kinderen van en naar wedstrijden brengen? Zijn er eetdagen of festiviteiten waar men op engagement rekent? Verduidelijk dit engagement en zeg ook waar jullie de opbrengst voor gebruiken. Laat ook weten met welke zaken mensen wél kunnen helpen, mocht hulp op een eetdag niet lukken.

‌Stel communicatie op met het gedacht dat de lezer niéts weet over sporten in clubverband. Laat de tekst eens nalezen door iemand die nog nooit in clubverband gesport heeft.

  • Er is geen toverformule om duidelijk te schrijven. Een tekst is misschien helder voor de ene, maar onbegrijpelijk voor iemand anders. Deze 20 tips van VSF helpen je alvast op de goede weg.


‌Verlaag de taalbarrière

Uit het onderzoeksrapport ‘Vrije tijd van jongeren in migratie’ (2019) blijkt dat jonge nieuwkomers (OKAN-jongeren van 12 tot 18 jaar) niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten omwille van: 

  • angst om niet te kunnen communiceren (taalbarrière)
  • angst om als vreemd gezien te worden
  • een gebrek aan motivatie en interesse, zoals bij alle jongeren
  • sociale barrières en het gebrek aan sociale contacten
  • een tekort aan informatie (wat, waar, met wie)

Opvallend, twee keer komt ‘communicatie’ naar boven als drempel. Is er in de buurt van jouw club Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)? Spreek eens een leerkracht of de directie aan en stel je aanbod voor. 

‌Want wat ook uit het onderzoek blijkt is dat wie éénmalig wél aan een georganiseerde activiteit deelneemt, dit over het algemeen als positief ervaart. Omdat taal toch een belangrijke rol speelt in een sportclub, hieronder nog twee praktische tips waarmee je binnen de club aan de slag kunt.  

Hoe bevorder je De vertrouwensband met jonge nieuwkomers?

Bataljong en Het Agentschap Integratie & Inburgering geven enkele nuttige tips om met jonge nieuwkomers om te gaan.