SPORTA
Voor iedereen

Maak van je club
een club voor iedereen

ELKE SPORTER TELT!

Laat sport nu net dé hefboom zijn om positieve gezondheidswinsten te boeken. Jammer genoeg zien we dat deze groep ondervertegenwoordigd is in onze sportclubs. Daarom focussen we ons met onze campagne 
‌‘Elke sporter telt’ op de participatie van sporters met een lage sociaal-economische status en willen we jullie helpen om hiermee aan de slag te gaan!

4 redenen waarom maatschappelijk kwetsbare personen baat hebben bij 
‌sport & beweging

Zorg dragen voor
‌lichaam en geest

Sporten geeft kwetsbare mensen de kans te werken aan een fit en gezond leven.

Komaf maken met
‌negatieve energie

Sporten helpt mensen hun gedachten te verzetten en het geeft hen nieuwe energie. 

Haal mensen uit
‌hun isolement

Sporten in clubverband kan helpen om eenzaamheid te bestrijden.

Beter in je vel voelen

Sporten kan een vorm van therapie zijn. Een positiever beeld van je lichaam kan je zelfrespect verhogen.

SAMENGEVAT: Sporten geeft mensen een goed gevoel

Lees hier meer over de positieve effecten van sport.

doorbreek de drempel

Overtuigd van de meerwaarde van ontspanning en inspanning vinden wij dat iedereen hiertoe de kans moet krijgen. Maar voor sommige mensen is dit jammer genoeg nog onbekend terrein. 

‌De stap naar een sportclub is voor veel potentiële sporters een lastige stap. Lastiger dan de vereniging zelf kan inschatten. Zelfs wanneer je van alle daken schreeuwt dat iedereen welkom is, ervaart een nieuweling om diverse redenen enkele figuurlijke 'participatiedrempels' tussen hem en de club.

‌De vele drempels waarmee sporters te maken kunnen krijgen, 
‌kan je plaatsen onder de volgende vijf B’s.


‌bereikbaarheid

Hoe geraakt de sporter er?
‌Is er vervoer naar de wedstrijden?
‌Wat heeft de sporter nodig?
‌Hoe contacteert de sporter de club?

Onze tip

Deel de dienstregeling van trein, tram, bus. Maak carpoolen mogelijk. Kortom zoek samen met sporters naar een geschikte oplossing.


‌beschikbaarheid

Wat is de inschrijfprocedure?
‌Hebben jullie een wachtlijst?
‌Hoe kan men jullie contacteren?

Onze tip

Communiceer duidelijke en transparant over de inschrijfprocedure. Wees flexibel.


‌BETAALBAARHEID

Hoeveel bedraagt het lidgeld?
‌Wat is de verplaatsingskost?
‌Zijn er extra kosten?

Onze tip

Mensen met financiële problemen, maken een kosten/batenanalyse. Maak daarom ook duidelijk wat sporters krijgen voor hun geld.


‌begrijpbaarheid

Hoe gaan jullie met elkaar om 
‌in de club? 
‌Zijn er onuitgesproken verwachtingen tegenover elkaar?

Onze tip

De te stellen vraag bij communicatie over jullie clubwerking is: ‘Is het voor iemand die nooit in clubverband gesport heeft, duidelijk wie wat doet en wat we hier doen?’


‌bruikbaarheid

Dit gaat over de mismatch tussen het aanbod en wat sporters zoeken.

Onze tip

Duidelijke communicatie over het verloop van trainingen, de verwachtingen kan deze mismatch verhelpen. 

Hoe goed scoort jouw club op vlak van diversiteit?

Vul binnenkort onze vragenlijst in en ontvang tips.

MEER TIPS OM MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE
‌MENSEN AAN TE TREKKEN?

'Sport(a) voor iedereen' biedt ondersteuning op maat aan. 
‌Clubs die aangesloten zijn bij Sporta kunnen een gratis traject aangaan.

WAT doen we?

Samen maken we een analyse van wat jouw club al doet en wat jullie noden en wensen zijn. Op basis hiervan werkt Sporta een samenwerkingsvoorstel met aanbevelingen uit. 

Waarom?

Door drempels te verlagen vinden nieuwe leden vlotter de weg naar je club. Bovendien zorgen we er voor dat ze zich ook welkom voelen. Want iedereen heeft het recht op plezier maken, een goede pass geven of te scoren.

Voor wie?

Clubs die aangesloten zijn bij Sporta kunnen een traject aangaan om meer kwetsbare personen te bereiken.